اخبار سلامت

کنگره ها و جشنواره ها

پنجمین کنگره ملی و دومین جشنواره خودمراقبتی و آموزش بیمار

زمان برگزاری : 4 الی 6 مردادماه 1396

مکان برگزاری : تهران مرکز همایش های مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)