سفیران سلامت دانش آموزی متوسطه اول

اپلیکیشن راهنمای خود مراقبتی برای سفیران سلامت دانش آموزان متوسطه اول در جهت ارتقای سطح دانش و آموزش بهداشت دانش آموزان این مقطع طراحی و تولید شده که توسط این نرم افزار دانش آموزان به مطالب آموزشی در زمینه ی بهداشت از جمله خود مراقبتی، تغذیه و فعالیت بدنی، خواب خوب شبانه تفکر سالم، سلامت روان، استرس و .... دسترسی خواهند داشت
Google Play App Store