سفیران سلامت دانش آموزی ابتدایی

اپلیکیشن راهنمای خود مراقبتی برای سفیران سلامت دانش آموزان ابتدایی در جهت ارتقای سطح دانش و آموزش بهداشت دانش آموزان این مقطع طراحی و تولید شده که توسط این نرم افزار دانش آموزان به مطالب آموزشی در زمینه ی بهداشت از جمله تغذیه سالم، نحوه شستشوی درس، بهداشت دهان و دندان، حفاظت ازمحیط زیست، پیشگیری از حوادث و.... دسترسی خواهند داشت
Google Play App Store