سامانه مدیریت آموزش تحت موبایل سفیران سلامت

سامانه مدیریت آموزش تحت موبایل سفیران سلامت (MLMSHA) با استفاده از بستر تلفن¬های هوشمند این امکان را برای تمام افراد جامعه به وجود آورده است تا معتبرترین اطلاعات راهنماهای خود¬مراقبتی در بیماری¬های حاد و مزمن، ناخوشی¬های جزئی، سبک زندگی سالم، دوران بارداری و نیز توصیه¬های بهداشتی را در اختیار آنان قرار دهد. در این سامانه سعی بر آن شده تا سفیران سلامت خانوار، دانشجو، سرباز، زنان باردار، والدین جوان، اطلاعات جامع و معتبر خودمراقبتی را در قالب دوره های آموزشی دریافت نمایند. کاربران این سامانه پس از دریافت اطلاعات و مطالعه آن ها می توانند اطلاعات دریافتی را در قالب متن، تصویر، فایل pdf و فایل های ویدئویی همیشه همراه خود داشته باشند و علاوه بر استفاده از مطالب مذکور، با شرکت در آزمون هر دوره، گواهی ملی دوره مربوطه را دریافت نمایند.
Google Play App Store