تاریخچه آموزش سلامت

 در سال 1330 هجری شمسی با تشکیل "وزارت الصحه" یا وزارت بهداری سابق، دفتر آموزشی بهداشت تحت عنوان "اداره آموزش بهداشت همگانی" شروع به کار نمود که تاکنون قدمت این دفتر به 58 سال می رسد و در حال حاضر با بیش از حدود 620 کارشناس، متشکل از پزشکان عمومی، کارشناسان ارشد آموزش بهداشت و سایر رشته های وابسته و نیز کارشناسان رشته های بهداشت و علوم پایه در تمام شهرستان های کشور، مسئولیت برنامه های آموزشی و ارتقای سلامت کشور ار در تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور به عهده دارد.

بنیانگذار رشته آموزش سلامت در سال 1330 و در شهریور ماه، جناب آقای دکتر معارفی بودند که ایشان در سه دوره به عنوان مدیر کل انتخاب شده و در دهه 70 میلادی به عنوان مشاوره و مدیر کل بخش آموزش بهداشت در دفتر ژنو انجام وظیفه می نمودند و اولین رفرانس آموزشی بهداشت تحت عنوان" Education for Health " با حمایت ایشان و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران و برای اولین بار به زیور طبع آراسته گردید و توسط دفتر آموزش بهداشت، چاپ و منتشر گردید.

اولین سابقه ادغام آموزش بهداشت در سایر واحدها، مربوط به دهه 40 شمسی است که اداره آموزش بهداشت، از ادارات وابسته به اداره کل خدمات بهداشتی ویژه و اداره بهداشت مادر و کودک گردید، اما سپس مجددا به صورت دفتری ستادی، به صورت مجزا و مستقل شروع به کار نمود.

در حال حاضر دفتر آموزش و ارتقای سلامت به صورت مجزا و ستادی، متولی موضوعات آموزشی سلامت عمومی و ارتقای سلامت بوده و با  رویکرد عدم تمرکز، در صدد ارتقای سطح سلامت جامعه می باشد.

اسامی مدیران آموزشی بهداشت از سال 1330 تاکنون به شرح زیر است:

1-       سال 1330 آقای دکتر معارفی ( ایشان سه دوره به عنوان مدیر کل آموزش بهداشت انجام وظیفه نموده اند)

2-     اواخر دهه 30، آقای حجتی ( دارای مدرک لیسانس) و با سابقه فعالیت های مرتبط با مالاریا و بهداشت محیط

3-   دهه 40، خانم هورآسافا شکوه متخصص تغذیه از کشور انگلستان

4-     دهه 50، آقای مهندس توفیق غفوری ( ایشان سه دوره به عنوان مدیر کل خدمت نموده اند) دارای PhD  آموزش سلامت و اولین مدیر کل پس از انقلات اسلامی

5-    آقای مهندس سیمایی: دو دوره مدیر کل بوده اند و دوره های مختلف آموزشی را در کشور انگلستان و آمریکا گذرانیده اند.

6-    آقای مهندس منتخب

7-    آقای دکتر شایانی دندانپزشک

8-     آقای دکتر لاجوردی که دو دوره مدیر کل آموزش بهداشت بوده اند.

9-     سال 1358، آقای دکتر محمد اخوین

10-     سال 1359 آقای محمد مهدی هدایی که دومین مدیر کل پس از انقلاب اسلامی بوده اند  و سابقه پست ایشان در آموزش بهداشت از سال 1338 شروع شده بود.

11-     سال 1364 دکتر ابوالفتح لامعی

12-   سال 1365 دکتر پرویز وزیریان

13-  سال 1366 دکتر بهزاد نبئی

14-    سال 1370 مهندس لاجوردی

15-   سال 1371 خانم هما معارف

16-   سال 1372 دکتر داود شجاعی زاده

17-   سال 1378 دکتر محمد پور اسلامی

18-    سال 1381 دکتر شهرام رفیعی فر

19-    سال 1384 دکتر محمد امیر امیرخانی

20-   سال 1387 دکتر فاطمه رخشانی

21-   سال 1392 دکتر محمدحسین تقدیسی