راهنماي خطرسنجي سكته هاي قلبي، مغزي و سرطان

در این نرم افزار موبایل 11 محور سلامتی و خود مراقبتی بررسی و اطلاعات آن در اختیار کاربران قرار می گیرد. از آنجا که مخاطب این نرم افزار موبایل عموم افراد جامعه هستند، اطلاعات با لحنی روان و عامیانه در نرم افزار آورده شده است. در این نرم افزار موبایل همچنین میزان ریسک سکته قلبی بنا به اطلاعات علمی و دقیق اندازه گیری و نتیجه به کاربر اعلام می شود. توصیه های پزشکی و سلامتی در راستای پیشگیری از ابتلا به انواع بیماری ها بخش عمده ای از محورهای محتوایی این نرم افزار موبایل را تشکیل می دهد.
Google Play App Store