عکس های سلامت ما

این نرم افزار یک شبکه اجتماعی عکس محور است. در این نرم افزار کاربران می توانند با ثبت و ارسال عکس های خود در حوزه های مختلف سلامت از طریق نرم افزار موبایل، تصاویر و عکس های خود را با دیگر کاربران شبکه به اشتراک گذاشته و تصاویر سایر کاربران شبکه را مشاهده نمایند و برای آنها کامنت بگذارند. این موضوعات در حوزه سلامتی توسط مدیریت پنل مطرح می شوند.
Google Play App Store