برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت آلبوم دوم

محتوای این آلبوم شامل تیزرهای آموزشی که بر اساس کتاب هر خانه یک پایگاه سلامت به صورت فصل بندی تهیه شده است می باشد.


  • همه
  • فیلم ها
  • پوسترها
  • بیلبورد
  • استندها
  • بسته های اطلاعاتی
  • سایر رسانه ها