زندگی سالم با نشاط و امید

هفته سلامت: 7- 1 اردیبهشت 1396 شعار هفته سلامت: « زندگی سالم با نشاط و امید » روزشمار هفته سلامت: جمعه 1 اردیبهشت 96: تحرک بدنی، تفریحات سالم، فعالیت گروهی شنبه 2 اردیبهشت 96: غذای سالم، جامعه سالم یک شنبه 3 اردیبهشت 96: سفیران سلامت، نهادهای اجتماعی دوشنبه 4 اردیبهشت 96: طرح تحول سلامت، ارتقاء کیفیت زندگی سه­شنبه 5 اردیبهشت 96: سلامت روان، نیاز همه و همیشه چهارشنبه 6 اردیبهشت 96: هنر و رسانه، سواد سلامت پنج‌شنبه 7 اردیبهشت 96: نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی


  • همه
  • فیلم ها
  • پوسترها
  • بیلبورد
  • استندها
  • بسته های اطلاعاتی
  • سایر رسانه ها