پویش ملی مبارزه با سرطان

دوشنبه 1 بهمن 97: سرطان و تشخیص زودهنگام آن سه شنبه 2 بهمن 97: محیط سالم و پیشگیری از سرطان چهارشنبه 3 بهمن 97: پیشگیری از سرطان و زندگی اجتماعی و معنوی سالم پنج شنبه 4 بهمن 97: سرطان و نقش سازمان های مردم نهاد و خیریه جمعه 5 بهمن 97: پیشگیری از سرطان و شیوه زندگی سالم شنبه 6 بهمن 97: سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران و خانواده ها یکشنبه 7 بهمن 97: سرطان و نقش نهادهای دولتی و حاکمیتی


  • همه
  • فیلم ها
  • پوسترها
  • بیلبورد
  • استندها
  • بسته های اطلاعاتی
  • سایر رسانه ها