کرونا را شکست می دهیم

رسانه های کمپین # کرونا را شکست می دهیم طراحی و تولید شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - معاونت بهداشت- مرکز مدیریت شبکه / دفتر آموزش و ارتقای سلامت-


  • همه
  • فیلم ها
  • پوسترها
  • بیلبورد
  • استندها
  • بسته های اطلاعاتی
  • سایر رسانه ها