کمپین زندگی عاری از دخانیات حقی برای همه ١٣٩٤

ناوین روزهای هفته بدون دخانیات: دوشنبه ۴/۳/۱۳۹۴ خود مراقبتی برای دوری از دخانیات سه شنبه ۵/۳/۱۳۹۴ خانواده سالم با دوری از دخانیات چهار شنبه ۶/۳/۱۳۹۴ محل کار و اماکن عمومی سالم با دوری از دخانیات پنج شنبه ۷/۳/۱۳۹۴ اجرای کامل قوانین برای دوری از دخانیات جمعه ۸/۳/۱۳۹۴ آموزه های دینی حامی دوری از دخانیات شنبه ۹/۳/۱۳۹۴ جوانی سالم، بدون سیگار و قلیان یک شنبه ۱۰/۳/۱۳۹۴ مقابله با قاچاق مواد دخانی(روز جهانی بدون دخانیات)


  • همه
  • فیلم ها
  • پوسترها
  • بیلبورد
  • استندها
  • بسته های اطلاعاتی
  • سایر رسانه ها