کمپین زن قلب خانواده

پنج شنبه ۱۶/۷/۹۴ روز اول هفته ملی : سلامت زنان، سلامت نسل امروز و آینده جمعه ۱۷/۷/۹۴ روز دوم هفته ملی : سلامت زنان، سلامت خانواده ها شنبه ۱۸/۷/۹۴ روز سوم هفته ملی: شادابی زنان، شادکامی خانواده، نشاط اجتماعی یکشنبه ۱۹/۷/۹۴ روز چهارم هفته ملی : سلامت قلب زن، سلامت قلب خانواده دوشنبه ۲۰/۷/۹۴ روز پنجم هفته ملی: محیط کار سالم، سلامت زنان شاغل سه شنبه ۲۱/۷/۹۴ روز ششم هفته ملی: جامعه سالم، سلامت اجتماعی زنان چهارشنبه ۲۲/۷/۹۴ روز هفتم هفته ملی: زنان سالم، پیشگامان مراقبت از خود و اعضای خانواده


  • همه
  • فیلم ها
  • پوسترها
  • بیلبورد
  • استندها
  • بسته های اطلاعاتی
  • سایر رسانه ها